Process

PROCESS

Arbets process

 

EC Design arbetar enligt följande process där varje steg

stäms av innan nästa påbörjas.

 

-Kundbesök och fastställande av projektets omfattning

 

-Fastställande av koncept och designuttryck

 

-Plan- och elevationsritningar, möbleringsförslag, färgschema och flödesschema (efter behov)

 

-Detaljval färger, möbler, material, textilier etc.

 

-Slutförande av koncept och förslag

 

-Genomförande: Inköp, uppföljning, leveransbevakning och vid behov hantera leveranser samt display på plats (möbler, styling etc.)

 

 

Arvode

Kunden och EC Design kommer överens om en betalningsplan baserad på timarvode med tak alternativt projektbaserat pris.

 

KONTAKT

 

Elin Christensson

E-post: elin@ecdesign.nu

Mobil: +46 76 833 82 61

Copyright All Rights Reserved

 

Webbdesigner: Emma Eskilssoni

Graphic logotype: Erika Rennel Björkman

Photography: Susanne Martinelle & Anne Nyblaeus